จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

()

บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จำกัด

บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จำกัด หรือ “รถเหลือง”

คือผู้ประกอบการเดินรถประจำทาง โดยได้รับใบอนุญาตประกอบการเดิน รถประจำทาง จากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ใน 4 เส้นทาง
คือ สาย 815 ระยอง-มุกดาหาร สาย 393 ระยอง-เกาะสมุย สาย 831 มุกดาหาร-หัวหิน และ 785 หัวหิน – ภูเก็ต พื้นที่ที่ให้บริการครอบคลุม
ภาคตะวันออก: ระยอง พัทยา บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี สระแก้ว อรัญประเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: โนนดินแดง นางรอง ประโคนชัย ปราสาท สุรินทร์ บุรีรัมย์ สตึก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม ท่าตูม สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด โพนทอง ยโสธร ป่าติ้ว อำนาจเจริญ เสนางคนิคม กุฉินารายณ์
เลิงนกทา นิคมคำสร้อย คำชะอี มุกดาหาร
ภาคใต้: สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ชะอำ หัวหิน ชุมพร หลังสวน สุราษฎร์ธานี พังงา ดอนสัก เกาะสมุย ภูเก็ต
นอกเหนือจากการขนส่งผู้โดยสารซึ่งเป็นธุรกิจหลักแล้ว บริษัทยังมีบริการรับฝากส่งพัสดุตามเส้นทางที่รถผ่านเพื่อ
อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วในการส่งของ และมีบริการเช่าเหมารถทั้งในเส้นทาง และนอกเส้นทาง

จองตั๋วรถทัวร์

บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

 

บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จำกัด

บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จำกัด

ตารางเวลาเดินรถรุ่งเรือง
1. ระยอง-พัทยา-ยโสธร-มุกดาหาร
ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากระยอง ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากมุกดาหาร
เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ
1 ระยอง 6:00 ม.2 16:15 ม.1 หรือ ม.4 18.15 ม.1 หรือ ม.4 19:30 วีไอพี 32 1 มุกดาหาร 7:00 ม.2 16:15 ม.1 หรือ ม.4 17:45 ม.1 หรือ ม.4 19:00 วีไอพี 32
2 บ้านฉาง 6:25 16.30 18.40 20.10 2 นิคมคำสร้อย 07.25 16.30 18.10 19.25
3 ก.ม.10 6:35 16.55 18.55 20.20 3 เลิงนกทา 07.45 17.00 18.45 19.45
4 พัทยา 7:30 17.45 19.45 21.00 4 เสนางคนิคม 08.10 17.35 19.20 20.00
5 อ่าวอุดม 8:00 18.00 20.15 21.30 5 อำนาจเจริญ 08.30 17.50 19.35 20.30
6 ศรีราชา 8:20 18.10 20.30 21.50 6 ป่าติ้ว 09.05 18.15 20.10 21.00
7 ชลบุรี 9:00 19.00 21.00 22.25 7 ยโสธร 09.30 19.15 20.35 21.35
8 สระแก้ว 11:45 21.40 00.00 - 8 สุวรรณภูมิ 10.15 19.55 21.20 22.35
9 อรัญประเทศ 12:35 22.35 00.50 - 9 ท่าตูม 10.50 20.00 22.00 -
10 โนนดินแดง 13:55 23.50 02.00 - 10 สุรินทร์ 11.40 21.30 22.35 -
11 ปะคำ 14:15 00.05 02.20 - 11 ปราสาท 12.15 22.30 23.10 -
12 นางรอง 14:45 00.30 03.05 - 12 ประโคนชัย 12.50 23.20 23.45 -
13 จุดพักรถนางรอง 15:00 01.00 03.25 02.45 13 จุดพักรถนางรอง 13.10 00.10 00.05 00.30
14 ประโคนชัย 15:40 02.00 03.45 - 14 นางรอง 13.25 01.10 00.15 -
15 ปราสาท 16:05 02.30 04.10 - 15 ปะคำ 13.40 01.30 00.30 -
16 สุรินทร์ 16:40 03.00 04.40 04.20 16 โนนดินแดง 14.05 01.55 00.55 -
17 ท่าตูม 17:40 03.40 05.25 05.00 17 อรัญประเทศ 15.40 02.40 02.30 -
18 สุวรรณภูมิ 18:10 04.15 06.00 05.30 18 สระแก้ว 16.35 03.35 03.20 -
19 ยโสธร 19:00 04.50 06.45 06.15 19 ชลบุรี 19.30 05.00 06.15 -
20 ป่าติ้ว 19:30 05.10 07.10 06.40 20 ศรีราชา 19.55 06.10 06.45 -
21 อำนาจเจริญ 19:55 05.30 07.30 07.00 21 อ่าวอุดม 20.10 06.20 06.55 -
22 เสนางคนิคม 20:20 05.55 07.50 07.20 22 พัทยา 20.30 06.40 07.20 06.00
23 เลิงนกทา 20:40 06.10 08.10 07.40 23 ก.ม.10 21.10 07.20 08.00 06.40
24 นิคมคำสร้อย 21:00 06.30 08.30 08.00 24 บ้านฉาง 21.20 07.40 08.20 07.00
25 มุกดาหาร 21:20 06.55 08.50 08.20 25 ระยอง 21.55 08.05 08.50 07.50
กลับด้านบน
2. เส้นทาง ระยอง-พัทยา-บุรีรัมย์-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร
ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากระยอง ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากมุกดาหาร
เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ เที่ยว รถ
1 ระยอง 7:00 ม.1 หรือ ม.4 16:00 ม.1 หรือ ม.4 18:00 ม.1 หรือ ม.4 19:00 วีไอพี 32 1 มุกดาหาร 6:00 ม.1 หรือ ม.4 15:00 ม.1 หรือ ม.4 16:00 ม.1 หรือ ม.4 18:30 วีไอพี 32
2 บ้านฉาง 07.25 16.30 18.25 19.25 2 คำชะอี 06.35 15.35 16.30 19.00
3 ก.ม.10 07.35 16.50 18.35 19.35 3 กุฉินารายณ์ 07.30 16.30 17.10 19.50
4 พัทยา 08.30 17.50 19.30 20.30 4 โพนทอง 08.00 17.05 17.40 20.20
5 อ่าวอุดม 09.00 18.15 20.00 21.00 5 ร้อยเอ็ด 08.45 17.55 18.40 21.00
6 ศรีราชา 09.20 18.25 20.15 21.20 6 วาปีปทุม 09.30 18.40 19.30 21.25
7 ชลบุรี 10.00 19.15 20.55 21.55 7 พยัคฆภูมิพิสัย 10.15 19.20 20.20 22.05
8 สระแก้ว 13.10 21.55 23.05 - 8 สตึก 10.45 19.55 20.55 22.20
9 อรัญประเทศ 14.00 22.35 23.35 - 9 บุรีรัมย์ 11.25 20.35 21.40 23.30
10 โนนดินแดง 15.15 23.40 02.00 - 10 จุดพักรถนางรอง 11.40 20.50 22.40 00.10
11 ปะคำ 15.50 00.05 02.20 - 11 นางรอง 12.20 21.30 23.20 -
12 นางรอง 16.20 00.25 02.45 - 12 ปะคำ 12.40 21.45 23.50 -
13 จุดพักรถนางรอง 16.40 01.05 02.55 02.30 13 โนนดินแดง 13.00 22.10 00.00 -
14 บุรีรัมย์ 17.10 01.50 03.10 - 14 อรัญประเทศ 14.35 23.50 01.30 -
15 สตึก 17.50 02.25 03.55 - 15 สระแก้ว 15.30 00.30 02.00 -
16 พยัคฆภูมิพิสัย 18.20 02.50 04.25 - 16 ชลบุรี 18.25 03.25 04.15 04.30
17 วาปีปทุม 19.00 03.30 05.10 - 17 ศรีราชา 18.45 03.45 04.40 05.10
18 ร้อยเอ็ด 19.30 04.05 05.40 05.30 18 อ่าวอุดม 18.55 04.55 Online Pokies 04.55 05.20
19 โพนทอง 20.00 04.55 06.20 06.20 19 พัทยา 19.20 05.20 05.10 05.30
20 กุฉินารายณ์ 20.25 05.20 06.50 06.50 20 ก.ม.10 19.50 05.50 05.40 06.00
21 คำชะอี 21.15 06.00 07.40 07.30 21 บ้านฉาง 20.00 06.00 06.00 06.10
22 มุกดาหาร 21.45 06.30 08.10 08.00 22 ระยอง 20.30 06.30 06.15 06.30
กลับด้านบน
3. เส้นทาง ระยอง-พัทยา-อรัญประเทศ-นางรอง-สุรินทร์
ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากระยอง ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากสุรินทร์
เที่ยว รถ เที่ยว รถ
1 ระยอง 7:30 ม.1 หรือ ม.4 1 สุรินทร์ 20:15 ม.1 หรือ ม.4
2 บ้านฉาง 08.25 2 ปราสาท 21.05
3 ก.ม.10 08.35 3 ประโคนชัย 21.40
4 พัทยา 09.30 4 จุดพักรถนางรอง 22.00
5 อ่าวอุดม 10.00 5 นางรอง 22.20
6 ศรีราชา 10.20 6 ปะคำ 22.45
7 ชลบุรี 11.00 7 โนนดินแดง 23.00
8 สระแก้ว 13.45 8 อรัญประเทศ 00.30
9 อรัญประเทศ 14.35 9 สระแก้ว 01.20
10 โนนดินแดง 15.55 10 ชลบุรี 04.20
11 ปะคำ 16.15 11 ศรีราชา 04.55
12 นางรอง 17.00 12 อ่าวอุดม 05.20
13 จุดพักรถนางรอง 17.20 13 พัทยา 05.50
14 ประโคนชัย 17.40 14 ก.ม.10 06.35
15 ปราสาท 18.05 15 บ้านฉาง 06.55
16 สุรินทร์ 18.40 16 ระยอง 07.35
กลับด้านบน
4. เส้นทาง ระยอง-พัทยา-อรัญประเทศ-นางรอง-บุรีรัมย์-สตึก
ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากระยอง ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากสตึก
เที่ยว รถ เที่ยว รถ
1 ระยอง 20:00 ม.1 หรือ ม.4 1 สตึก 8:30 ม.1 หรือ ม.4
2 บ้านฉาง 20.25 2 บุรีรัมย์ 09.30
3 ก.ม.10 20.35 3 จุดพักรถนางรอง 09.45
4 พัทยา 21.30 4 นางรอง 10.10
5 อ่าวอุดม 22.00 5 ปะคำ 10.30
6 ศรีราชา 22.20 6 โนนดินแดง 10.55
7 ชลบุรี 23.10 7 อรัญประเทศ 12.35
8 สระแก้ว 01.45 8 สระแก้ว 13.15
9 อรัญประเทศ 02.15 9 ชลบุรี 15.50
10 โนนดินแดง 03.00 10 ศรีราชา 16.20
11 ปะคำ 03.15 11 อ่าวอุดม 16.35
12 นางรอง 03.20 12 พัทยา 17.15
13 จุดพักรถนางรอง 03.25 13 ก.ม.10 17.35
14 บุรีรัมย์ 04.10 14 บ้านฉาง 18.25
15 สตึก 04.50 15 ระยอง 19.05
กลับด้านบน
5. เส้นทาง ระยอง-กม.10-บ่อวิน-ยโสธร-อำนาจเจริญ-มุกดาหาร
ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากระยอง ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากมุกดาหาร
เที่ยว รถ เที่ยว รถ
1 ระยอง 18:25 ม.1 หรือ ม.4 1 มุกดาหาร 17:00 ม.1 หรือ ม.4
2 บ้านฉาง 18:45 2 คำชะอี 17:30
3 กม10 19:00 3 หนองสูง 17:50
4 บ่อวิน 19:45 4 กุฉินารายณ์ 18:10
5 เกาะโพธิ์ 20:15 5 โพนทอง 18:55
6 แปลงยาว 20:35 6 ธวัชดินแดง 19:20
7 เขาหินซ้อน 20:55 7 ร้อยเอ็ด 20:05
8 คลองรั้ง 21:15 8 ย.ศรีสมเด็จ 20:35
9 กบินทร์บุรี 21:40 9 วาปีปทุม 21:00
10 สระแก้ว 21:55 10 พยัคฆภูมิพิสัย 21:35
11 อรัญประเทศ 22:15 11 สตึก 21:55
12 โนนดินฯ 22:35 12 บ้านด่าน 22:15
13 นางรอง 0:55 13 บุรีรัมย์ 22:40
14 บุรีรัมย์ 2:05 14 นางรอง 23:50
15 บ้านด่าน 2:30 15 โนนดินฯ 2:10
16 สตึก 2:50 16 อรัญประเทศ 2:30
17 พยัคฆภูมิพิสัย 3:10 17 สระแก้ว 2:50
18 วาปีปทุม 3:45 18 กบินทร์บุรี 3:05
19 ย.ศรีสมเด็จ 4:10 19 คลองรั้ง 3:30
20 ร้อยเอ็ด 4:40 20 เขาหินซ้อน 3:50
21 ธวัชดินแดง 5:25 21 แปลงยาว 4:10
22 โพนทอง 5:50 22 เกาะโพธิ์ 4:30
23 กุฉินารายณ์ 6:35 23 บ่อวิน 5:00
24 หนองสูง 6:55 24 กม10 5:45
25 คำชะอี 7:15 25 บ้านฉาง 6:00
26 มุกดาหาร 7:45 26 ระยอง 6:20
กลับด้านบน
6. เส้นทาง ระยอง-กม.10-บ่อวิน-ร้อยเอ็ด-บุรีรัมย์-มุกดาหาร
ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากระยอง ลำดับ จุดจอด เวลาออกจากมุกดาหาร
เที่ยว รถ เที่ยว รถ
1 ระยอง 17:50 ม.1 หรือ ม.4 1 มุกดาหาร 17:30 ม.1 หรือ ม.4
2 บ้านฉาง 18:20 2 นิคมคำสร้อย 18.00
3 ก.ม.10 18:35 3 เลิงนกทา 18.30
4 บ่อวิน 19:20 4 เสนางคนิคม 18.55
5 เกาะโพธิ์ 19.40 5 อำนาจเจริญ 19.20
6 แปลงยาว 20.00 6 ป่าติ้ว 20.05
7 สระแก้ว 20.30 7 ยโสธร 20.30
8 อรัญประเทศ 20.50 8 สุวรรณภูมิ 21.15
9 โนนดินแดง 21.10 9 ท่าตูม 21.45
10 ปะคำ 00.02 10 สุรินทร์ 22.30
11 นางรอง 23.30 11 ปราสาท 22.55
12 จุดพักรถนางรอง 00.35 12 ประโคนชัย 23.30
13 ประโคนชัย 00.00 13 จุดพักรถนางรอง 00.00
14 ปราสาท 00.35 14 นางรอง 00.15
15 สุรินทร์ 01.00 15 ปะคำ 00.30
16 ท่าตูม 01.45 16 โนนดินแดง 02.20
17 สุวรรณภูมิ 02.15 17 อรัญประเทศ 02.40
18 ยโสธร 03.00 18 สระแก้ว 03.00
19 ป่าติ้ว 03.25 19 แปลงยาว 04.20
20 อำนาจเจริญ 04.10 20 เกาะโพธิ์ 04.40
21 เสนางคนิคม 04.35 21 บ่อวิน 05.10
22 เลิงนกทา 05.00 22 ก.ม.10 05.55
23 นิคมคำสร้อย 05.30 23 บ้านฉาง 06.10
24 มุกดาหาร 06.00 24 ระยอง 06.30
 

 

 

 

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

About Author: จองตั๋วรถทัวร์ทีม

Comments are closed.

จองตั๋วรถทัวร์ จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จองตั๋วรถทัวร์สายใต้ จองตั๋วรถทัวร์ บขส จองตั๋วรถทัวร์นครชัยแอร์ จองตั๋วรถทัวร์ บขส จองตั๋วรถทัวร์ 999 จองตั๋วรถทัวร์หมอชิต