จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

จองตั๋วรถทัวร์สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

บริษัท สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ จำกัด

จองตั๋วรถทัวร์สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

บริษัท สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรถโดยสารปรับอากาศประจำทาง เส้นทาง กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด และ กรุงเทพ-มุกดาหาร ซึ่งได้รับสัมปทานจาก บริษัท ขนส่ง จำกัด เพื่อขยายการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ในปี พ.ศ. 2549 ได้ซื้อรถโดยสารจาก บริษัท ธเนตรร้อยเอ็ดทัวร์ จำกัด มาบริหารเพิ่มเติม ปัจจุบันมีรถโดยสารให้บริการในเส้นทางดังกล่าวทั้งสิ้น 46 คัน แบ่งเป็นเส้นทางกรุงเทพ-ร้อยเอ็ด จำนวน 28 คัน และ เส้นทางกรุงเทพ-มุกดาหาร จำนวน 18 คัน ในจำนวนดังกล่าวมี บริการรถโดยสารปรับอากาศด่วน 32 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน และ รถโดยสารปรับอากาศด่วน 36 ที่นั่ง จำนวน 40 คัน

ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทได้เพิ่มบริการรถโดยสารปรับอากาศสองชั้น จำนวน 4 คัน ในเส้นทางกรุงเทพ- ร้อยเอ็ด และ กรุงเทพ ? มุกดาหาร

ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทได้เพิ่มบริการรถโดยสารปรับอากาศสองชั้น จำนวน 2 คัน ในเส้นทางกรุงเทพ- ร้อยเอ็ด และมีโครงการที่จะปรับปรุงมาตรฐานรถโดยสารในปัจจุบันให้เป็นรถโดยสารปรับอากาศสองชั้นอย่างต่อเนื่อง

สถานที่ตั้งและสาขาของสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 6/73 ซ. วิภาวดี 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 02-936-1259, 02-936-3690
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์สาขาร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ 125/48-49 ถนนเทวาภิบาล ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด
โทร. 043-512-546
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์สาขามุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ 33/34 ถนนชยางกูล ต. มุกดาหาร อ. เมือง จ. มุกดาหาร
โทร. 042-631-306 , 042-615-427
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์สาขามหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ 177 ( คิวรถ บ.ข.ส. ) ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม
โทร. 043-711724

 

เส้นทางการเดินรถสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์?

กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด ( Bangkok – Roi et )
ลำดับ( step ) เวลา( time) ถึง(to) ประเภทรถ( bus type )
1 09.30 น. ร้อยเอ็ด( roi et ) vip 32 ที่นั่ง(seat)
2 18.30 น. ร้อยเอ็ด( roi et ) ป.1( class 1 )
3 19.40น. ร้อยเอ็ด( roi et ) ป.1( class 1 )
4 21.20น. ร้อยเอ็ด( roi et ) รถ2ชั้น (Double-decker )
5 21.30น. ร้อยเอ็ด( roi et ) vip 32 ที่นั่ง( seat )
6 22.00น. ร้อยเอ็ด( roi et ) vip 32 ที่นั่ง( seat)
7 22.40น. ร้อยเอ็ด( roi et ) ป.1( class 1 )
กรุงเทพ-บัวขาว ( Bangkok -Bua Khao )
ลำดับ( step ) เวลา( time) ถึง(to) ประเภทรถ( bus type )
1 06.30น. บัวขาว ( Bua Khao ) ป.1( class 1 )
2 08.30น. บัวขาว ( Bua Khao ) ป.1( class 1 )
3 21.50น. บัวขาว( Bua Khao ) ป.1( class 1 )
กรุงเทพ-มุกดาหาร ( Bangkok -Mukdahan )
ลำดับ( step ) เวลา( time) ถึง(to) ประเภทรถ( bus type )
1 07.45น. มุกดาหาร ( mukdahan ) ป.1( class 1 )
2 18.30น. มุกดาหาร ( mukdahan ) รถ2ชั้น (Double-decker)
3 19.00น. มุกดาหาร ( mukdahan ) ป.1( class 1 )
4 20.30น. มุกดาหาร ( mukdahan ) (VIP Double-decker)
5 21.30น. มุกดาหาร ( mukdahan ) ป.1( class 1 )

 

จองตั๋วรถทัวร์สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

จองตั๋วรถทัวร์

จองรถทัวร์สายอีสาน

 

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

About Author: จองตั๋วรถทัวร์ทีม

Comments are closed.

จองตั๋วรถทัวร์ จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จองตั๋วรถทัวร์สายใต้ จองตั๋วรถทัวร์ บขส จองตั๋วรถทัวร์นครชัยแอร์ จองตั๋วรถทัวร์ บขส จองตั๋วรถทัวร์ 999 จองตั๋วรถทัวร์หมอชิต