จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

จองตั๋วรถทัวร์นิววิริยะยานยนต์

บริษัทนิววิริยะยานยนต์

จองตั๋วรถทัวร์ http://www.dootickets.com
ตั๋วรถทัวร์นิววิริยะยานยนต์
เช็คเวลา ราคาค่าโดยสาร และมาตรฐานรถ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 39, 40, 56, 57

รถทัวร์นิววิริยะยานยนต์สาขากรุงเทพมหานคร
จุดจำหน่ายตั๋วกรุงเทพ (สามย่าน) 02-2343362
ช่องจำหน่ายตั๋วกรุงเทพ.39,40 (หมอชิต) 02-9362205-7
ช่องจำหน่ายตั๋วกรุงเทพ.5,6,7 (หมอชิต) 02-9364211

เปิดให้บริการเดินรถทัวร์ในสายเหนือ
ด้วยรถ วีไอพี และ ปรับอากาศชั้น 1 ชนิด ม.4ก,ม.4พ,ม4ข โดยใช้รถ SCANIA และ VOLVOB7R VOLVOB12B รถทั้งหมดจากอู่เชิดชัยอุตสาหกรรม

เส้นทางเดินรถทัวร์นิววิริยะยานยนต์
สาย 13 กรุงเทพฯ-ฝาง-บ้านท่าตอน ม.4พ,ม.4ข
สาย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ม.4พ,ม.4ข
สาย 91 กรุงเทพฯ-ลำปาง ม.4ก,ม.4ข

เบอร์โทรตามสาขารถทัวร์นิววิริยะยานยนต์

รถทัวร์นิววิริยะยานยนต์ลำปาง
สำนักงานใหญ่ (ห้าแยกหอนาฬิกาลำปาง ) 054-225889,054-217966,054-322126
สำนักงานอู่รถนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ 054-218916
ช่องจำหน่ายตั๋วลำปาง (ขนส่ง) 054-227106
สาขาฉัตรแก้ว (ห้างฉัตร) 053-269031
สาขาเถิน 054-291301
สาขาเกาะคา ป้ากิม 054-281213
สาขาเกาะคา ป้ายุพิน 054-281085
สาขาเกาะคา ร้านเพชร 054-327100
สาขาแม่เมาะ 054-330401
สาขาวังเหนือ 054-332139,086-1970384
สาขาสบปราบ 054-296115
สาขาเมืองปาน 081-9511486
สาขาเสริมงาม 081-2355574
สาขาแจ้ห่ม 054-856822

รถทัวร์นิววิริยะยานยนต์ลำพูน
สาขาดอยติ 081-6711883
สาขาศาลาแม่ทา 053-549038

รถทัวร์นิววิริยะยานยนต์เชียงใหม่
สำนักงานเชียงใหม่ 053-304772
ช่องจำหน่ายตั๋วเชียงใหม่ (อาเขต) 053-247007

รถทัวร์นิววิริยะยานยนต์บ้านท่าตอน
สำนักงานสาขาฝาง 053-455297
สาขาเชียงดาว 053-884670
สาขาแม่ข่า 053-884670
สาขาแม่มาลัย 053-842265
สาขาแม่อาย 053-459211
สาขาครัวสุพรรณ 053-459310
สาขาท่าตอนมิ้น 053-459287
สาขาบ้านท่า 053-457033

จองตั๋วรถทัวร์นิววิริยะยานยนต์
ตั๋วรถทัวร์นิววิริยะยานยนต์
จองตั๋วรถทัวร์
ตั๋วรถทัวร์

13 กรุงเทพฯ – ท่าตอน ระยะเวลา 14 ชม.
91 กรุงเทพฯ – ลำปาง 610 กม. ระยะเวลา 8.30 ชม.
18 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 713 กม. ระยะเวลา 10 ชม.
91 ลำปาง – กรุงเทพฯ 610 กม. ระยะเวลา 8.30 ชม.
18 เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ 713 กม. ระยะเวลา 10 ชม.?

 

จองตั๋วรถทัวร์นิววิริยะยานยนต์

จองตั๋วรถทัวร์นิววิริยะยานยนต์

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

About Author: จองตั๋วรถทัวร์ทีม

Comments are closed.

จองตั๋วรถทัวร์ จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จองตั๋วรถทัวร์สายใต้ จองตั๋วรถทัวร์ บขส จองตั๋วรถทัวร์นครชัยแอร์ จองตั๋วรถทัวร์ บขส จองตั๋วรถทัวร์ 999 จองตั๋วรถทัวร์หมอชิต