จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

นครชัยแอร์

นครชัยแอร์ ” เป็นผู้ให้บริการในธุรกิจเดินรถรับส่งผู้โดยสาร เรามุ่งมั่นพัฒนาสิ่ง อำนวยความสะดวกสบายในการเดินทาง เพื่อความประทับใจสูงสุดของลูกค้า ประชาชนผู้ใช้บริการด้านตัวรถ โดยสารถูกออกแบบพัฒนาขึ้น ให้แตกต่างจากรถโดยสารทั่วไปเน้นความปลอดภัยหรูหราสง่างามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ?นครชัยแอร์? พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายบนรถ สิ่งของบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และระบบควบคุมความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ที่เกาะติดทุกเสี้ยววินาทีของการเดินทาง ? นครชัยแอร์ ? มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนา บุคลากรผู้ให้บริการ ผู้สนับสนุนงานบริการ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีทางเลือกที่หลากหลาย ในการติดต่อขอรับบริการจาก ? นครชัยแอร์? เพื่อสร้างความปลื้มปิติให้เกิดกับลูกค้าผู้ใช้บริการ ? ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และการตรงต่อเวลา ? คือคุณค่าอันสูงสุดที่ทำให้นครชัยแอร์ ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน

จองตั๋วรถทัวร์นครชัยแอร์

จองตั๋วรถทัวร์นครชัยแอร์

จองตั๋วรถทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์นครชัยแอร์

เส้นทางเดินรถ นครชัยแอร์ (สายใน)
รถทัวร์กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ / เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
ลำดับ
เวลาออก
เวลาถึง
ประเภทรถ
1 09.00 18.30 Gold Class
2 10.30 20.00 First Class
3 12.00 21.30 Gold Class
4 19.00 04.30 Gold Class
5 19.30 05.00 Gold Class
6 20.00 05.30 Gold Class
7 20.20 05.50 First Class เฉพาะ รถทัวร์กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
8 20.30 06.00 Gold Class
9 21.00 06.30 Gold Class
10 21.15 06.45 Gold Class
11 21.20 06.50 First Class เฉพาะ รถทัวร์เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
12 21.30 07.00 Gold Class
13 21.45 07.15 Gold Class
14 22.00 07.30 Gold Class
15 22.20 07.50 First Class
16 23.00 08.30 Gold Class เฉพาะ เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
17 23.30 09.00 Gold Class เฉพาะ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
** Gold Class : ราคาเต็ม 657 บาท ราคาสมาชิก 624 บาท
** First Class : ราคาเต็ม 876 บาท ราคาสมาชิก 832 บาท
รถทัวร์กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี / อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ
ลำดับ
เวลาออก
เวลาถึง
ประเภทรถ
1 08.15 16.45 Gold Class
2 09.30 18.00 Gold Class
3 10.15 18.40 First Class
4 13.00 21.30 Gold Class
5 19.30 04.00 Gold Class
6 20.00 04.30 Gold Class
7 20.30 05.00 Gold Class
8 21.00 05.30 Gold Class
9 21.15 05.45 Gold Class
10 21.30 06.00 Gold Class
11 21.45 06.15 First Class
12 22.30 07.00 Gold Class เฉพาะ อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ
13 23.00 07.30 Gold Class เฉพาะ กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี
** Gold Class : ราคาเต็ม 603 บาท ราคาสมาชิก 573 บาท
** First Class : ราคาเต็ม 804 บาท ราคาสมาชิก 764 บาท
รถทัวร์กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ / บุรีรัมย์ – กรุงเทพฯ
ลำดับ
เวลาออก
เวลาถึง
ประเภทรถ
1 08.30 14.00 Gold Class
2 09.40 15.10 Gold Class
3 11.10 16.40 Gold Class
4 17.10 22.40 Gold Class
5 20.10 01.40 Gold Class เฉพาะ รถทัวร์บุรีรัมย์ – กรุงเทพฯ
6 21.10 02.40 Gold Class เฉพาะ รถทัวร์กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์
7 22.10 03.40 Gold Class
8 23.10 04.40 Gold Class
9 24.10 05.40 Gold Class
** Gold Class : ราคาเต็ม 372 บาท ราคาสมาชิก 353 บาท
รถทัวร์กรุงเทพฯ – สุรินทร์ / สุรินทร์ – กรุงเทพฯ
ลำดับ
เวลาออก
เวลาถึง
ประเภทรถ
1 08.25 14.25 Gold Class
2 09.25 15.25 Gold Class
3 10.25 16.25 Gold Class เฉพาะสุรินทร์ – กรุงเทพฯ
4 11.25 17.25 Gold Class เฉพาะกรุงเทพฯ – สุรินทร์
5 12.25 18.25 Gold Class
6 14.25 20.25 Gold Class
7 20.25 02.25 Gold Class
8 21.25 03.25 Gold Class
9 22.25 04.25 Gold Class
10 23.25 05.25 Gold Class
** Gold Class : ราคาเต็ม 407 บาท ราคาสมาชิก 387 บาท
รถทัวร์กรุงเทพฯ – ขอนแก่น / ขอนแก่น – กรุงเทพฯ
ลำดับ
เวลาออก
เวลาถึง
ประเภทรถ
1 06.30 12.35 Gold Class
2 08.00 14.05 Gold Class
3 08.45 14.50 Gold Class
4 09.30 15.35 Gold Class
5 10.00 16.05 Gold Class
6 10.30 16.35 Gold Class
7 11.00 17.05 Gold Class
8 11.15 17.20 First Class
9 11.30 17.35 Gold Class
10 12.15 18.20 Gold Class
11 13.00 19.05 Gold Class
12 14.00 20.05 Gold Class
13 15.00 21.05 Gold Class
14 16.00 22.05 Gold Class
15 17.00 23.05 Gold Class
16 18.00 00.05 Gold Class
17 19.00 01.05 Gold Class
18 20.00 02.05 Gold Class
19 20.30 02.35 Gold Class
20 21.00 03.05 Gold Class
21 21.30 03.35 Gold Class
22 22.00 04.05 Gold Class
23 22.30 04.35 Gold Class
24 22.45 04.50 Gold Class
25 23.00 05.05 Gold Class
26 23.15 05.20 First Class
27 23.30 05.35 Gold Class
28 24.00 06.05 Gold Class
29 24.15 06.20 First Class
30 24.30 06:35 Gold Class
** Gold Class : ราคาเต็ม 420 บาท ราคาสมาชิก 399 บาท
** First Class : ราคาเต็ม 560 บาท ราคาสมาชิก 532 บาท
รถทัวร์กรุงเทพฯ – ศรีสะเกษ / ศรีสะเกษ – กรุงเทพฯ
ลำดับ
เวลาออก
เวลาถึง
ประเภทรถ
1 09.15 16.45 Gold Class
2 11.30 19.00 Gold Class
3 21.15 04.45 Gold Class
4 21.30 05.00 Gold Class
5 22.00 05.30 Gold Class
6 22.30 06.00 Gold Class
** Gold Class : ราคาเต็ม 512 บาท ราคาสมาชิก 486 บาท
กรุงเทพฯ – อุตรดิตถ์ / อุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ
ลำดับ
เวลาออก
เวลาถึง
ประเภทรถ
1 10.40 18.10 Gold Class
2 22.40 06.10 Gold Class
** Gold Class : ราคาเต็ม 510 บาท ราคาสมาชิก 485 บาท

เส้นทางเดินรถ นครชัยแอร์ (สายนอก)
รถทัวร์อุบลราชธานี – เชียงใหม่ / รถทัวร์เชียงใหม่ – อุบลราชธานี
รถทัวร์ระยอง – เชียงใหม่ / รถทัวร์เชียงใหม่ – ระยอง
ลำดับ
เวลาออก
เวลาถึง
ประเภทรถ
ลำดับ
เวลาออก
เวลาถึง
ประเภทรถ
1
12.15
05.45
Gold Class
1
05.00
22.10
Econamy Class
2
13.15
06.30
Silver Class
2
13.30
06.40
Silver Class
3
14.15
07.30
Econamy Class
3
14.30
07.40
Econamy Class
4
16.15
09.45
Gold Class
4
15.30
06.20
Gold Class*
5
17.15
08.40
Gold Class**
5
16.30
07.20
Gold Class*
6
18.15
11.45
Gold Class
6
17.00
10.10
Silver Class
7
18.30
07.00
Gold Class**
8
19.00
07.30
Gold Class**
รถทัวร์อุบลราชธานี – ระยอง / ระยอง – อุบลราชธานี
รถทัวร์ระยอง – แม่สาย
ลำดับ
เวลาออก
เวลาถึง
ประเภทรถ
ลำดับ
เวลาออก
เวลาถึง
ประเภทรถ
1
06.30
20.00
Silver Class
1
11.00
06.16
Econamy Class
2
06.45
19.20
Gold Class
2
13.45
06.10
Gold Class *
3
15.30
04.10
Econamy Class
3
14.00
08.50
Silver Class
4
16.00
04.35
Gold Class
4
17.00
08.25
Gold Class ด่วน**
5
16.30
06.00
Silver Class
รถทัวร์แม่สาย – ระยอง
6
16.45
05.25
Econamy Class
ลำดับ
เวลาออก
เวลาถึง
ประเภทรถ
7
17.20
05.55
Gold Class
1
12.30
07.20
Econamy Class
8
18.30
07.10
Econamy Class
2
14.00
06.35
Gold Class *
9
19.00
07.35
Gold Class
3
15.00
10.20
Silver Class
10
19.15
06.15
Gold Class ด่วน
4
15.45
07.30
Gold Class ด่วน **
11
19.30
08.05
Gold Class
รถทัวร์ระยอง – น่าน / รถทัวร์น่าน – ระยอง
หมายเหตุ
ลำดับ
เวลาออก
เวลาถึง
ประเภทรถ
???????* ??Motor – way
1
16.45
05.30
Gold Class *
??????** ?Motor – way / Express NCA 5208
2
18.15
07.00
Gold Class *

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

About Author: จองตั๋วรถทัวร์ทีม

Comments are closed.

จองตั๋วรถทัวร์ จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จองตั๋วรถทัวร์สายใต้ จองตั๋วรถทัวร์ บขส จองตั๋วรถทัวร์นครชัยแอร์ จองตั๋วรถทัวร์ บขส จองตั๋วรถทัวร์ 999 จองตั๋วรถทัวร์หมอชิต