จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถ

บริษัทแสงประทีปเดินรถ
จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถหมอชิต 02-936-0321,02-936-0371
จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถกาฬสินธุ์ 043-813451
จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถสกลนคร 042-711731,042-714445
จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถนครพนม 042-520411,042-511245
จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถศรีสงคราม 086-2208817

ให้บริการด้วยรถปรับอากาศ VIP32 รถปรับอากาศชั้น 1 และชั้น 2
ชนิด ม.1พ,ม.1ข,ม.2
เส้นทางที่ให้บริการ
สาย 30 กรุงเทพฯ-จองตั๋วรถทัวร์กาฬสินธุ์ (บางเที่ยวไปถึง เขาวง-นาคู)
สาย 27 กรุงเทพฯ-จองตั๋วรถทัวร์สกลนคร-เรณูนคร-ธาตุพนม
สาย 26 กรุงเทพฯ-จองตั๋วรถทัวร์นครพนม
สาย 34 กรุงเทพฯ-จองตั๋วรถทัวร์สหัสขันธ์-บ้านแพ
สาย 238 จองตั๋วรถทัวร์มหาสารคาม-จองตั๋วรถทัวร์สกลนคร ม.2 (มินิบัส)
สาย 238 จองตั๋วรถทัวร์มหาสารคาม-จองตั๋วรถทัวร์กุฉินารายณ์ ม.2 (มินิบัส)

เวลาเดินรถรถทัวร์แสงประทีปเดินรถ
นครพนม-กรุงเทพฯ
08.00 ป.1
18.15 VIP32
18.25 VIP32
18.30 ป.1

สกลนคร-กรุงเทพฯ
08.15 ป.1
09.30 ป.1
19.00 VIP32
19.30 ป.1

สาย 238 สกลนคร-มหาสารคาม ม.2 (มินิบัส)
07.00,08.30,11.20,14.20,15.30

สาย 238 มหาสารคาม-สกลนคร ม.2 (มินิบัส)
07.00,09.00,11.00,15.30

สาย 238 มหาสารคาม-กุฉินารายณ์ ม.2 (มินิบัส)
07.00,08.00,10.30,13.50,14.30

ขอเพื่มรูปรถและเพื่มข้อมูล ที่ให้บริการของแสงประทีปนะครับ

บริษัท แสงประทีปเดินรถ จำกัด
จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถกรุงเทพฯ (หมอชิต2) 02-936-0321 ,02-936-0371
จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถกาฬสินธุ์ 043-813451
จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถสกลนคร 042-711731,042-714445
จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถนครพนม 042-520411,042-511245
จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถศรีสงคราม 086-2208817

ให้บริการด้วยรถปรับอากาศชั้น 1 และชั้น 2
มาตรฐาน ม.2 (ป.2),ม.1ข (ป.1) ,ม.1พ (ป.1 พิเศษ VIP 32 ที่นั่ง)

***เส้นทางที่ให้บริการ***

**สาย 26 กรุงเทพ – นครพนม
ประเภทรถที่ให้บริการในสายนี้ : ม.2 ม.1ข ม.1พ
(ม.2 วิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารที่ อ.ศรีสงคราม และ อ.ท่าอุเทน ด้วย)

จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถผ่าน จ.สระบุรี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อ.สีดา อ.พล อ.บ้านไผ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ อ.สมเด็จ อ.ภูพาน บ้านคำเพื่ม จ.สกลนคร บ้านท่าแร่อ.กุสุมาลย์ จ.นครพนม

ช่วงแยก ไปศรีสงครามและท่าอุเทน ตามเส้นทางหลัก ถึง จ.สกลนคร แยกไป บ้านดอนเชียงบาน อ.นาหว้า อ.ศรีสงคราม อ.ท่าอุเทน

**สาย 27 กรุงเทพ – สกลนคร – ธาตุพนม – เรณูนคร
ประเภทรถที่ให้บริการในสายนี้ : ม.2 ม.1ข ม.1พ
(เฉพาะ ม.1พ ที่รถวิ่งถึงแค่สกลนคร)

จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถผ่าน จ.สระบุรี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อ.สีดา อ.พล อ.บ้านไผ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ อ.สมเด็จ อ.ภูพาน บ้านคำเพื่ม จ.สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ อ.นาแก อ.ธาตุพนม อ.เรณูนคร

ช่วงแยก ไปบ้านนาถ่อน ตามเส้นทางหลัก ถึง อ.ธาตุพนม ใช้เส้นทาง
บ้านดอนนางหงษ์ บ้านนาถ่อน

**สาย 30 กรุงเทพ – กาฬสินธุ์
ประเภทรถที่ให้บริการในสายนี้ : ม.2 ม.1ข ม.1พ
(บางเที่ยวไปถึง เขาวง-นาคู)

จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถผ่าน จ.สระบุรี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อ.สีดา อ.พล อ.บ้านไผ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

ช่วงแยก ไป อ.นาคู
วิ่งตามเส้นทางหลักจนถึงกาฬสินธุ์ ไป อ.สมเด็จ อ.ห้วยผึ้ง อ.เขาวง อ.นาคู

**สาย 34 กรุงเทพ – บ้านแพง
ประเภทรถที่ให้บริการในสายนี้ : ม.2 และ ม.1ข

รถทัวร์แสงประทีปเดินรถผ่าน จ.สระบุรี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อ.สีดา อ.พล อ.บ้านไผ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ อ.สหัสขันธ์ อ.วังสามหมอ อ.วาริชภูมิ อ.พังโคน อ.พรรณานิคม อ.อากาศอำนวย อ.ศรีสงคราม บ้านนาพระชัย อ.บ้านแพง

รูปรถทัวร์ที่แสงประทีปให้บริการ

มาตรฐาน ม.2 (ป.2)

จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถหมอชิต 02-936-0321,02-936-0371
จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถกาฬสินธุ์ 043-813451
จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถสกลนคร 042-711731,042-714445
จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถนครพนม 042-520411,042-511245
จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถศรีสงคราม 086-2208817

จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถ

จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถ

จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถ

จองตั๋วรถทัวร์แสงประทีปเดินรถ

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

About Author: จองตั๋วรถทัวร์ทีม

Comments are closed.

จองตั๋วรถทัวร์ จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จองตั๋วรถทัวร์สายใต้ จองตั๋วรถทัวร์ บขส จองตั๋วรถทัวร์นครชัยแอร์ จองตั๋วรถทัวร์ บขส จองตั๋วรถทัวร์ 999 จองตั๋วรถทัวร์หมอชิต