จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

- 24 .

จองตั๋วรถทัวร์แม่สอด

จองตั๋วรถทัวร์ขอนแก่น,จองตั๋วรถทัวร์แม่สอด

บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เพชรประเสริฐ
31/10 ถนนศึกษาเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์: 0-5672-0720
โทรสาร: 0-5671-1142
จองตั๋วผ่าน www.dootickets.com (ตลอด 24 ชม.)

 

เช็คราคาตั๋วรถทัวร์ หรือ จองตั๋วรถทัวร์ที่นี่ค่ะั


เช็คราคาตั๋วรถทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง:?ขอนแก่น – แม่สอด

ลำดับ
ชื่อจังหวัด
สถานี
ระยะเวลาจากต้นทาง
1
ขอนแก่น
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
2
ขอนแก่น
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(ป.2)
0?ชั่วโมง??15?นาที
3
ขอนแก่น
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
1?ชั่วโมง??20?นาที
4
เพชรบูรณ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
3?ชั่วโมง??15?นาที
5
เพชรบูรณ์
ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
3?ชั่วโมง??30?นาที
6
พิษณุโลก
จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
5?ชั่วโมง
7
พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
5?ชั่วโมง??45?นาที
8
สุโขทัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
7?ชั่วโมง
9
สุโขทัย
จุดจอด ต.ลานหอย
7?ชั่วโมง??30?นาที
10
ตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
8?ชั่วโมง??15?นาที
11
ตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
10?ชั่วโมง
12
ตาก
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด
10?ชั่วโมง??15?นาที

 

อำเภอแม่สอด เป็นอำเภอหนึ่งทางตอนกลางของจังหวัดตาก ได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอมาตั้งแต่ พ.ศ. 2441 ตัวอำเภออยู่ในที่ราบระหว่างภูเขาระหว่างเทือกเขาถนนธงชัยทิวเขาในฝั่งประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งเป็นทิวเขาฝั่งประเทศพม่า อำเภอแม่สอดมีพื้นที่ประมาณ 1,986 ตารางกิโลเมตร ประชากรมีทั้งชาวเขาและคนที่อพยพจากอำเภอเมืองตากเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ รวมทั้งชาวพม่าที่มีภรรยาและบุตรเป็นคนไทยด้วย อำเภอแม่สอดอยู่ห่างจากอำเภอเมืองตาก 86 กิโลเมตร

แม่สอดเป็นอำเภอที่มีการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่า เนื่องจากเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดน และเป็นที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรด่านพรมแดนแม่สอด เชื่อมโยงเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า ประวัติความเป็นมาของอำเภอแม่สอดนั้นยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าจะเป็นเมืองฉอดของขุนสามชนที่เคยยกทัพไปตีกรุงสุโขทัยหรือไม่ ยังไม่มีผู้ใดพิสูจน์ได้ เมื่อดูตามสภาพบ้านเมืองของอำเภอแม่สอดนั้น ไม่พบว่ามีสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มีอายุอยู่ในยุคของสุโขทัยได้เลย ฉะนั้นจึงน่าเชื่อได้ว่าไม่ใช่เมืองเดียวกัน และขณะนี้ได้มีนักโบราณคดีพบซากเมืองโบราณอยู่ในป่าทึบในท้องที่อำเภอแม่ระมาด ซึ่งอาจจะเป็นเมืองฉอดตามศิลาจารึกกรุงสุโขทัยได้
ตามผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 อำเภอแม่สอดได้ถูกสนับสนุนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามหนึ่งในแนวทางของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก โดยเป็นศูนย์กลางการค้าที่ติดต่อกับเมืองเมียวดีในประเทศพม่า

 

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

About Author: จองตั๋วรถทัวร์ทีม

Comments are closed.

จองตั๋วรถทัวร์ จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จองตั๋วรถทัวร์สายใต้ จองตั๋วรถทัวร์ บขส จองตั๋วรถทัวร์นครชัยแอร์ จองตั๋วรถทัวร์ บขส จองตั๋วรถทัวร์ 999 จองตั๋วรถทัวร์หมอชิต